S.C . Mini Me Kinderclub S.R.L. – Str. Moise Nicoara, nr 7, sector 3 , Bucuresti

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

ART. 1 Prezentul Regulament de Ordine Interioara al Gradinitei Mini Me (numit in continuare ROI al GMM)- sediul Academia Fantastica, este constituit in conformitate cu Legea Invatamantului Nr. 84/1995, Legea Nr.128/1997 privind statutul Personalului Didactic, Regulamentul de Organizare si Functionare al unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat prin Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii Nr. 4321/31.08.1999 si Legea Nr. 272/2004 privind Protectia si Promovarea Drepturilor Copilului.
ART. 2 Respectarea ROI este obligatorie pentru toate cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic, copii si parinti/reprezentanti legali.
ART. 3 ROI este dezbatut in Consiliul Profesoral si aprobat in Consiliul de Administratie.
ART. 4 ROI reglementeaza: programul cursurilor zilnice, modul de organizare si functionare al GMM, comportamentul copiilor, al cadrelor didactice si al intregului personal.

CAPITOLUL II – Obiective generale

ART. 5 Gradinita Mini Me functioneaza in conformitate cu prevederile legale ale invatamantului particular
a. Asigurarea unui proces instructiv-educativ de calitate, bazat pe dezvoltarea libera, integrala si armonioasa a personalitatii copilului potrivit ritmului propriu, spijinind formarea autonoma si creativa a acestuia.
b. Cooperarea cu familia, ca parteneri egali in educatia copilului.

c. Obtinerea unor performante si rezultate prin care sa motivam dorinta copiilor de perfectionare si cunoastere.
d. Asigurarea normelor de igiena si securitate pe intreg parcursul programului scolar.
e. Prin Ordinul Ministrului nr. 4321/31.08.1999, privind adoptarea programului educational

“ Organizarea invatamantului preprimar”, gradinita este considerata treapta de pregatire preprimara.
f. In toata activitatea desfasurata in invatamantul prescolar se respecta DREPTUL COPILULUI LA JOC ca forma de activitate, metoda, procedeu si mijloc de realizare a demersurilor educationale.

CAPITOLUL III – Programul de functionare

Art.6 Programul Gradinitei Mini Me,sediul Academia Fantastica este:

 Program A:  8.00 - 13.00

 Program B: 8.00 - 18.00

ATENTIE! Va rugam, in masura in care se poate , sa respectati programul . Orice intarziere la sosirea- predarea copiilor afecteaza intreg procesul instructiv-educativ. Pentru a nu afecta programul copilului de preferat sosirea in colectivitate sa fie pana in ora 9.00.

CAPITOLUL IV – Organizarea interna a activitatii in gradinita

Art. 7 Cadrele didactice precum si intreg personalul GMM trebuie sa aiba o tinuta si un comportament ireprosabil in relatiile cu copiii, parintii acestora si colegii.
Art. 8 Este interzis personalului GMM sa faca diferente intre copii.

Art. 9 Este interzis cadrelor didactice precum si intregului personal GMM sa aplice pedepse copiilor, sa agreseze verbal sau fizic copiii sau alte persoane.
Art. 10 Cadrele didactice au obligatia de a participa la intalnirile cu parintii, la Consiliul Profesoral, actiunile organizate de GMM, cursurile de perfectionare si formare continua, sedintele de lucru.
Art. 11 Directorul gradinitei reprezinta unitatea de invatamant in relatia cu inspectoratul scolar, cu comunitatea locala si cu alti factori interesati in educatia copiilor prescolari.
Art. 12 Programul de activitate al gradinitei se dezbate cu personalul unitatii si se aproba de

Consiliul de Administratie.
Art. 13 Programul zilnic al copiilor se desfasoara pe baza unei planificari care vizeaza proiectarea tuturor activitatilor in care sunt implicati copiii pe parcursul intregului an scolar.

Art. 14 Activitatea instructiv-educativa in gradinita se desfasoara pe baza unui orar stabilit de educatoare si avizat de director. Acesta respecta prevederile planului de invatamant pentru grupa respectiva si poate fi flexibil.

CAPITOLUL V – Securitatea, siguranta si sanatatea copiilor

Art. 15 GMM se obliga sa asigurea securitatea si siguranta copiilor, astfel:

a. De catre personalul administrativ.

b. Accesul in gradinita al copiilor, personalului, parintilor si al altor persoane se face printr-o singura intrare, intrarea principala, aflata sub supravegherea persoanei delegate pe gradinita.
c. Atributiile persoanei delegate pe gradinita sunt stabilite de directorul gradinitei.

d. Toate persoanle straine care viziteaza gradinita sunt legitimate si consemnate in Registrul de Vizite.

e. Persoanele straine au acces limitat in gradinita, fiind obligate sa astepte in fata sau in curtea gradinitei.
f. Personalul GMM semneaza in Condica de Prezenta la sosirea si plecarea in/din institutie.
g. Parasirea incintei si a curtii gradinitei este strict interzisa in timpul programului.
h. Supravegherea copiilor in incinta si in curtea gradinitei este asigurata in permanenta de cadrele didactice.
i. In situatia in care parintii deleaga o alta persoana sa preia copilul de la gradinita se solicita obligatoriu, pentru sporirea masurilor de securitate, o adresa scrisa cu datele persoanei respective, semnata de parinti si confirmare telefonica de primire a solicitarii.
ART. 16 GMM se oblige sa asigure sanatatea copiilor pe urmatoarele cai:

a. Triaj medical zilnic la sosirea copiilor in gradinita (nu se permite accesul copiilor bolnavi in colectivitate).
b. Dupa o absenta mai mare de 3 zile consecutive parintii prezinta obligatoriu AVIZ EPIDEMIOLOGIC de intrare in colectivitate.
c Accesul parintilor, persoanelor straine este strict interzis in cantina, sala de mese pentru respectarea normelor igienico-sanitare.
d. Este strict interzis accesul copiilor cu alimente, dulciuri, substante ce ar putea dauna sanatatii si sigurantei acestora, jucarii, jocuri sau alte obiecte in afara materialelor educationale folosite la cursuri (parintii au obligatia de a verifica cu
atentie copiii la plecarea acestora spre gradinita).

e. Copiii participa la orele de educatie fizica, dans, inot, atletism, tenis activitati sportive numai in baza AVIZULUI MEDICAL (adus de parinti la inceputul anului scolar) si obligatoriu in echipament sportiv.
f. GMM se obliga sa ofere copiilor un meniu sanatos si variat, tinand cont de particularitatile de varsta si de nevoile acestora.
g. GMM se obliga sa verifice periodic starea de sanatate fizica si psihica a tuturor angajatilor, pentru a evita transmiterea unor boli contagioase si pentru a se asigura ca tot personalul este apt pentru a lucra in colectivitate.

CAPITOLUL VI – Transportul copiilor

ART. 17 GMM se oblige sa asigure transportul copiilor in cele mai bune conditii, contra cost, acolo unde este cazul ( excursii, tabere, deplasari)

ART. 18 Copiii sunt obligati sa ocupe locurile stabilite, sa adopte un comportament civilizat, pentru a nu perturba buna desfasurare a traficului rutier si pentru a nu distruge bunurile existente in mijlocul de transport.
ART. 19 Parintii copiilor care distrug componente ale mijlocului de transport au obligatia sa repare stricaciunile cauzate.

CAPITOLUL VII – Comportamentul si vestimentatia copiilor

ART. 20 Copiii care frecventeaza gradinita Mini Me trebuie sa aiba un comportament civilizat,care sa nu-i puna in pericol pe ei sau pe colegii lor si o tinuta decenta specifica varstei: fara bijuterii mari si foarte valoroase, farduri. Pentru a evita accidentele cauzate de un comportament violent este nevoie de comunicare, cooperare si suport din partea parintilor.
ART. 21 Nu este obligatorie o tinuta vestimentara ( uniforma ), exceptie facand evenimentele organizate de GMM, concursuri, expozitii, spectacole, serbari care presupun o anumita tinuta obligatorie.
ART. 22 La intrarea si iesirea in/din gradinita, copiii trebuie sa respecte urmatoarele reguli,sub indrumarea cadrelor didactice:

a. Sa evite aglomerarea la intrarea sau iesirea pe usa gradinitei. b. Sa se deplaseze in ordine, fara sa alerge sau sa se impinga
c. Sa acorde prioritate copiilor mai mici

d. Sa nu blocheze usile, caile de acces, grupurile sanitare.

ART. 23 In incinta gradinitei copiii trebuie sa respecte urmatoarele reguli sub indrumarea cadrelor didactice:
a. Sa pastreze curatenia in grupe, pe holuri, in curte si alte spatii.

b. Sa nu se urce pe mese, banci, patuturi, pervazul ferestrelor, balustrada scarilor.

c. Sa nu umble la instalatia electrica, aparatura electronica.

d. Sa manifeste respect pentru cadrele didactice, colegi si fata de intreg personalul GMM.
e. Sa manifeste intelegere si respect fata de copiii cu handicap.

f. Sa nu manifeste un comportament violent, atitudini si gesture necuviincioase precum: injurii, semne obscene, cuvinte jignitoare etc. g. Sa nu deterioreze bunurile gradinitei.
h. Sa nu introduca alimente, dulciuri, bauturi de orice tip, aparatura, jocuri, telefoane, jucarii, obiecte, altele in afara celor necesare activitatilor scolare in incinta institutiei.
i. Este interzisa introducerea in gradinita a artificiilor, petardelor, pocnitorilor, substantelor inflamabile si a altor obiecte periculoase.

CAPITOLUL VIII – Evaluarea rezultatelor

ART. 24 Evaluarea prescolarilor se face obiectiv, pe discipline, tinand cont de rezultatele si cunostintele dobandite pe parcurul programului de studiu.
ART. 25 GMM se oblige sa transmita parintilor rapoarte semestriale/anuale care reflecta nivelul de pregatire al fiecarui copil si observatiile competente ale educatoarei.
ART. 26 Fiecare semestru cuprinde perioade de predare, consolidare si evaluare a cunostintelor dobandite de copii. In aceasta perioada se urmareste:
a. Fixarea si sistematizarea cunostintelor.

b. Stimularea copiilor cu ritm lent de invatare sau cu alte dificultati in dobandirea cunostintelor.
c. Stimularea copiilor capabili de performanta.

CAPITOLUL IX – Parintii

Art. 27 Parintii reprezinta principalii parteneri ai GMM care sprijina gradinita in realizarea si consolidarea unei educatii de cea mai buna calitate, bazata pe performante si valori pozitive. Art. 28 Pentru o buna comunicare si relationare cu parintii, conducerea gradinitei se obliga sa trimita periodic chestionare cu propuneri, sugestii, observatii si sa invite periodic parintii la intalniri, discutii si consiliere.
ART. 29 Parintii au obligatia de a citi si semna Documentele de Inscriere:

a. Formularul de Inscriere;

b. Contractul de Scolarizare
c. Fisa informatii medicale
d. Acord GDPR

ART. 30 Parintii au obligatia de a sustine demersurile cadrelor didactice in procesul educational, de a participa la intalnirile cu parintii, lectiile deschise si activitatile organizate de gradinita.
ART. 31 Parintii ca model comportamental pentru copii, au obligatia de a trata cu respect intreg personalul GMM, de a comunica conducerii, cadrelor didactice orice nemultumire, propunere, sugestie si de a rezolva pe cale amiabila eventualele conflicte cu personalul gradinitei sau cu alti parinti.
ART. 32 Parintii au obligatia de a pune la dispozitia departamentului medical GMM toate documentele medicale solicitate, precum si avizul medical pentru sustinerea orelor de educatie fizica.
ART. 33 Parintii au obligatia de a anunta in scris cu privire la orice forma de alergie pe care o are copilul si contraindicatii la anumite medicamente.
ART. 34 Deteriorarea bunurilor gradinitei de catre copii atrage dupa sine obligativitatea repararii bunurilor distruse, inlocuirea acestora sau suportarea tuturor cheltuielilor de catre parinti.

CAPITOLUL X – Obligatii financiare pentru anul scolar 2022 – 2023

ART. 35 Parintii au obligatia de a achita integral urmatoarele taxe:

a. Taxa scolara in termenele si conditiile prevazute in FORMULARUL DE INSCRIERE si in CONTRACTUL DE SCOLARIZARE pentru anul scolar 2022 – 2023
b. Suportul Educational
c. Costurile suplimentare pentru activitatile extrascolare.

CAPITOLUL XI – Scoaterea copilului din evidenta gradinitei:

ART. 36 Scoaterea copilului din evidenta gradinitei se realizeaza astfel:

a. La absolvirea ultimului an de studiu din ciclul preprimar.

b. In cazul in care nu se realizeaza inscrierea copilului pentru anul scolar urmator. c. La cererea scrisa a parintelui, caz in care copilul se considera retras.
d. Nerespectarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioara al Gradinitei Mini Me referitoare la siguranta, securitatea, si sanatatea copiilor, situatie constatata printr-o decizie a Consiliului Profesoral, creeaza pentru parinte obligatia de a transfera copilul la o alta unitate de invatamant in termen de maxim o saptamana..
e. In situatia in care obligatiile financiare nu sunt respectate de catre parinti in termenele prevazute in Formularul de Inscriere si in Contractul de Scolarizare, parintii isi asuma responsabilitatea si obligatia de a transfera copilul la o alta unitate de invatamant in termen de o saptamana ( 5 zile lucratoare) de la data scadenta a platii, pentru a nu-i ingradi acestuia dreptul la educatie. Neachitarea taxelor scolare duce la pierderea locului in Gradinita Mini Me.

CAPITOLUL XII – Dispozitii finale

Prezentul REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA a fost dezbatut de Consiliul Profesoral si aprobat de Consiliul de Administratie, fiind adaptat la conditiile particulare ale Gradinitei Mini Me in concordant cu strategia manageriala a institutiei.

Subsemnatul………………………………………………………….. in calitate de parinte al copilului ……………………………………………………inscris la grupa
…………………….. am citit Regulamentul de Ordine Interioara, sunt de accord sa-l respect si ma supun regulilor de functionare si organizare ale Gradinitei Mini Me.

DATA SEMNATURA PARINTE

DIRECTOR GRADINITA

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close