COMUNICAT DE PRESĂ 17.11.2023

Anunț de presă privind începerea proiectului “INVESTIȚIE ÎN ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE

„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020”.

SC MINIME KINDERCLUB S.R.L. cu sediul în Mun. București, Str. Șerban Bogdan Stan, nr. 6, Sector 6, cod poștal 062332 derulează, începând cu data de 03.11.2023 proiectul “Investiție în activități productive”, RUE 536, co-finanţat prin Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza contractului de finanţare nr. de inregistrare 367/POC/411/AM din 03-11-2023 încheiat cu AM POC.

Valoarea proiectului este de 1.055.064,14 lei (valoarea totala) din care: AM POC acordă o finanţare nerambursabilă în sumă de 439.286,16 lei si 615.777,98 lei cofinanțare.

Obiectul Contractului de Finanţare îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AM POC, pentru implementarea Proiectului intitulat: “Investiție în activități productive ”, RUE 536 denumit  Proiect, pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin Contract de Finanţare inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta. 

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: 

-Dotare gradiniță cu echipamente IT, Mobilier și diverse alte achiziții necesare în activitatea gradiniței  în maxim 2 luni de la semnarea contractului de finantare.

-Crearea a minim un loc de muncă şi menţinerea celor existente, simultan cu creşterea productivităţii pe angajat de min. 15%;

-Crearea unui avantaj important față de competitori, prin implementarea de tehnologii performante;

Durata de implementare a proiectului este 31.12.2023.

SC MINIME KINDERCLUB S.R.L

Persoană de contact:

          Liță-Georgescu Bogdan Matei – 0722 55 33 55;

email: gradinitaminime@gmail.com

Tags

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close